KALİTE POLİTİKAMIZ

 
GENTES Kalite Planı; kalite yönetimi sisteminin ihtiyaçlarına göre, ISO 9001 Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Kalite planının hedeflenen amacı; İşveren ve Müşteri ihtiyaçlarının, ilgili yasa, yönetmelik ve sözleşme çerçevesinde belirlenen kalite planı uyarınca gerçekleştirilmesidir.

Kalite anlayışı, Merkez ofis yönetimi ile başlar, proje, planlama, sözleşme hazırlama, teknik – mali planlama, alt yüklenici ve tedarikçilerin seçimi ve kontrolü, satın alma, lojistik,  İşveren ve müşteri memnuniyetinin takibi ve doküman kayıtlarının yönetimi konularını kapsar. İmalat kalite kontrol faaliyetleri ile; verimliliği ve kaliteyi etkileyebilecek tüm süreçlerin kontrol altına alınmasını, yönetilmesini ve aralarındaki ilişkileri göstermek amacıyla dokümante edilir.

Organizasyonel yapının kalite planına uygun olarak oluşturulması, kalite bilincinin tüm çalışanlara yayılmasını sağlar. İş ortaklarına sunduğu tüm imalat ve hizmetlerin daima yasal düzenlemelere, GENTES prensiplerine, İş ortaklarının değişen ve gelişen beklentilerine uygun olması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını ve mevcut kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlar.
GENTES Kalite Planı; kalite yönetimi sisteminin ihtiyaçlarına göre, ISO 9001 Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Kalite planının hedeflenen amacı; İşveren ve Müşteri ihtiyaçlarının, ilgili yasa, yönetmelik ve sözleşme çerçevesinde belirlenen kalite planı uyarınca gerçekleştirilmesidir.

Kalite anlayışı, Merkez ofis yönetimi ile başlar, proje, planlama, sözleşme hazırlama, teknik – mali planlama, alt yüklenici ve tedarikçilerin seçimi ve kontrolü, satın alma, lojistik,  İşveren ve müşteri memnuniyetinin takibi ve doküman kayıtlarının yönetimi konularını kapsar. İmalat kalite kontrol faaliyetleri ile; verimliliği ve kaliteyi etkileyebilecek tüm süreçlerin kontrol altına alınmasını, yönetilmesini ve aralarındaki ilişkileri göstermek amacıyla dokümante edilir.

Organizasyonel yapının kalite planına uygun olarak oluşturulması, kalite bilincinin tüm çalışanlara yayılmasını sağlar. İş ortaklarına sunduğu tüm imalat ve hizmetlerin daima yasal düzenlemelere, GENTES prensiplerine, İş ortaklarının değişen ve gelişen beklentilerine uygun olması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını ve mevcut kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlar.